Джакпот Magic Mystery ™

Джакпот MAGIC MYSTERY е система за натрупване и изплащане на джакпоти и мистерии на игрални автомати, поддържащи SAS 6.02 протокол. Тя може да обедини в обща мрежа на практика неограничен брой игрални автомати , намиращи се в различни игрални зали в различни части на страната и евентуално извън нея. Поддържа 4 джакпота и 3 мистерии. Мистериите MINI, SUPER, MEGA имат начални и крайни стойности на спечелване, които могат да се визуализират на екрана непосредствено под стойността им. Звукови ефекти и приветствена музика съпътстват всяко събитие.