Обединен Джакпот Меджик

Обединеният Джакпот Меджик е иновативна система за натрупване и изплащане на прогресив  и мистери джакпоти на игралните автомати на фирма Мagic Coin Ltd. Тя може да обедини в обща мрежа на практика неограничен брой игрални автомати, намиращи се в различни игрални зали в различни части на страната и евентуално извън нея. Поддържа 16 прогресив джакпота с 4 деноминации всеки и 4 мистерии джакпота също с 4 деноминации всеки, като мистериите могат да бъдат групирани както по деноминация така и по вид игрални автомати.

 

Интерес представлява LOCAL MYSTERY, която може да бъде различна за всяка игрална зала или казино.

Независимо от отпадане на връзката на игрална зала към централния сървър, тази мистерия се натрупва и може да бъде спечелена. Мистериите MINI, MIDDLE, SUPER могат да имат начални и крайни стойности, които да се визуализират на екрана непосредствено под стойността им. Джакпот дисплеят има и някои нови функции, различаващи го от досега използваните. На него могат да бъдат показани последователността на събитията по вид, час, зала и стойност на спечелените мистери и прогресив джакпот, общо изплатените до момента премии от системата, а също и тяхната динамична промяна.