Progressive Jackpot (ROULETTE)

Progressive Jackpot (ROULETTE) е уникална система за натрупване и изплащане на джакпоти и мистерии на електронните рулетки на фирма Magic Coin Ltd. и такива, поддържащи SAS 6.02. Тя може да обедини в обща мрежа на практика неограничен брой електронни рулетки, намиращи се в различни игрални зали в различни части на страната и евентуално извън нея. Поддържа 1 джакпот с 4 деноминации и 3 мистерии.

 

Мистериите MINI, MIDDLE, SUPER имат начални и крайни стойности на спечелване, които могат да се визуализират на екрана непосредствено под стойността им. Джакпот таблото има и някои нови функции, различаващи го от досега използваните (показване на стойности). На него се показва последователността на събитията за вид, час, зала и стойност на спечелените мистерии и джакпоти, както и общо изплатените до момента премии от системата. Уникален е и екрана, на който се наблюдава движението на залозите на електронните рулетки в реално време. Звукови ефекти и приветствена музика съпътстват всяко събитие.