Accounting systems

Accounting System е уникална система, разработена от екипа на Magic Coin Ltd. Тя приема данни, получени от игралните автомати по съответен протокол, в това число SAS 6.02 . Данните се записват в таблици, както следва:

•Въведен кредит
•Изплатен кредит
•Изиграни игри
•Тотален баланс
•Изплатени джакпоти
•Изплатени мистерии
•Процентни съотношения
Така обработени, стойностите се подреждат в нови таблици, които от своя страна дават възможност да се направи точна отчетност от даден игрален автомат до игрални зали или верига от тях. Данните могат да се извеждат както за текущият, така и за предишни периоди, а именно:

•Дневен отчет
•Седмичен отчет
•Месечен отчет
•Годишен отчет