Bonusing System

 

Bonusing System е разработена от екипа на Magic Coin Ltd., на база на ползването на индивидуални клиентски карти. Системата позволява, всеки игрален автомат да направи отчисления под формата на бонус точки. Цената на една бонус точка е различна и се определя от мениджъра на залата.

 

Бонус точките могат да бъдат превърнати в предметни или парични награди, а така също и в кредити.

Клиентската карта съдържа единствено идентификационния номер на играча.

 

Информацията се пази в сървъра и достъпа до нея се осъществява със специална парола.

 

Системата поддържа комуникация по SAS 6.02 протокол и разполага с допълнителни функции за игралните автомати от типа Magic Coin. Играчът може да прекрати по всяко време процеса на играта и да напусне залата след направена транзакция върху издадената на негово име карта, като системата автоматично въвежда и запазва натрупаните от него бонус точки. Изплащането им се извършва единствено и само по желание на играча.