Обичайни въпроси

Въпроси, свързани с функционирането на игралния автомат:

1. Игралният автомат не стартира:

 • Проверете дали мрежовият кабел на игралния автомат е надеждно включен в контакта 
 • Проверете дали свети лампата на захранващия блок 
 • Проверете кабела от захранващият блок до системата за управление 
 • Проверете дали светодиода на системата за управление свети 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"

2. Монитора на игралния автомат не работи:

 • Проверете захранващият кабел на монитора 
 • Проверете POWER бутона на самия монитор 
 • Проверете дали свети светодиодния индикатор на монитора 
 • Проверете дали свети светодиода на системата за управление 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"

3. Сензорният панел на монитора не работи:

 • Проверете кабела от захранващия блок 
 • Проверете включването на USB кабела от системата за управление 
 • Проверете Калибровката на панела в главното меню 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"

4. Озвучителната система не работи:

 • Проверете кабела от захранващия блок до озвучителната система 
 • Проверете POWER бутона на усилвателя на звука 
 • Проверете включването на кабела към системата за управление 
 • Проверете настройките звука в главното меню 
 • Проверете настройките на дистанционния контрол за включена функция MUTE

5. Не работят бутоните на игралния автомат:

 • Проверете светодиодната индикация на захранващия блок + 12v 
 • Проверете светлинната индикация на модул KBD 
 • Проверете комуникационния кабел към системата за управление 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"

6. Не работи осветлението на игралния автомат:

 • Проверете светодиодната индикация на захранващия блок + 12v 
 • Проверете конекторите на захранващите кабели 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"

Въпроси относно комуникацията на игралният автомат:

1. Надпис NO NETWORK в полето на екрана на игралния автомат:

 • Проверете дали джакпот сървъра работи 
 • Проверете включването на зеления кабел от джакпот сървъра до системата за управление 
 • Проверете кабелите за комуникация между игралните автомати 
 • Проверете за дублиране на адрес в настройките за комуникация, намиращи се в главното меню на игралния автомат 
 • Свържете се с лицето за "Техническа подръжка"