Поддръжка

Техническата поддръжка е важна част от цялостната концепция на фирма Magic Coin Ltd. за комплексно задоволяване на потребностите на нашите клиенти. Освен обучение на сервизен персонал, поддръжката включва и всички видове дейности, осигуряващи безпроблемното ползване на нашите продукти. Клиентите ни могат да разчитат на навременно и компетентно съдействие при евентуално възникване на технически проблеми.