Player Communication System

 

Системата Player Communication е разработена от екипа на фирма Magic Coin Ltd., с цел анализ на данни, като:

 

  • Идентичност на играча
  • Честота на посещенията в залата или веригата игрални зали
  • Средна стойност на въвежданият кредит
  • Среден брой изиграни игри
  • Предпочитан вид игра (волатилни / неволатилни)
  • Личен баланс на играча в залата или веригата игрални зали

 

Данните, обработвани в системата служат като база за определяне вида и размера на премиите, които играчът ще получи в залата или веригата игрални зали, участващи в системата.

 

Посочените данни се ползват също така и от системата Casino Management.