Cashless System

В основата на Cashless System , специално разработена от екипа на Magic Coin Ltd., е заложено използването на индивидуални клиентски карти. Тази система предоставя възможност на посетителите на казината и игралните зали да въвеждат и изплащат кредит в игралните автомати без намесата на крупие. Системата гарантира пълна дискретност на транзакциите, като данните за това се пазят единствено и само в системата. Картата е лична и може да се използва само от лицето, на което е издадена. Въвеждането и изплащането на кредит в самата карта става посредством терминал, разположен на касата (бара), осигуряващ секретност на достъпа чрез въвеждане на ПИН код. Преминаване на друг игрален автомат, снабден с карточетец на системата също е възможно без намесата на крупие. Картата е защитена от евентуални опити за външни манипулации, като автоматично се блокира.

Данните за състоянието на кредита се пазят от сървър и могат да бъдат възстановени по всяко време.